Pałac Kawalera w Świerklańcu stał się tymczasową siedzibą uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Nowym Chechle.

 

 

6.08.2019 wtorek

Najnowsze zdjęcia budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Chechle. We wrześniu zabrzmi tutaj pierwszy dzwonek!

10.05.2019 piątek

   Trwają prace remontowo-budowlane w budynku szkoły podstawowej. Zgodnie z harmonogramem w chwili obecnej prace wykonywane są w piwnicach i na parterze oraz wznoszona jest nowa klatka schodowa. Ponadto  trwają roboty w pomieszczeniu, które zlokalizowane jest w budynku przedszkola a przeznaczone jest na wspólną kotłownię dla obu budynków.

06.03.2019 środa

   Umowa z wykonawcą podpisana! Inwestycja pn. „Budowa przedszkola w Nowym Chechle w Gminie Świerklaniec” będzie dokończana przez Firmę Remontowo-Budowlaną DAW-BUD Daniel Wywiał Rudniki Wielkie ul. Brzozowa 60, 42-260 Kamienica Polska. Przekazanie placu budowy nastąpi już 7 marca 2019 r. Zakończenie budowy przedszkola zaplanowane zostało na 31.03.2020 r.

20.02.2019 środa

   Zakończył się remont dachu na szkole podstawowej w Nowym Chechle. Dalsze prace związane z remontem szkoły i budową przedszkola powinny rozpocząć się w marcu 2019 r. po podpisaniu umowy z nowym Wykonawcą.
4 lutego 2019 r. nastąpiło otwarcie ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa przedszkola w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec”. Na to zadanie zamawiający przeznaczył kwotę
5 418 998,00 zł brutto. Złożone zostały cztery oferty. Najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę niemal 7,5 miliona zł.
Wszystkie prace zaplanowane do wykonania w istniejącym budynku szkoły winny zakończyć się 30.06.2019 r., kotłownia dla szkoły i przedszkola powinna zostać uruchomiona do 15.08.2019, natomiast zakończenie budowy przedszkola zaplanowane zostało na 31.03.2020 r.

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Świerklaniec 18 lutego 2019 r. radni zwiększyli środki na realizację zadania zgodnie ze złożoną najkorzystniejszą ofertą.

08.01.2019 wtorek

   Aktualnie dobiega końca remont dachu na budynku szkoły podstawowej w Nowym Chechle. Ogrodzony został również teren całej inwestycji oraz zabezpieczony strop nowego budynku przedszkola.
Do 10 stycznia 2019 roku zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony mający na celu wyłonienie wykonawcy, który dokończy rozpoczęte przedsięwzięcie dotyczące zarówno szkoły jak i nowego przedszkola. W ramach pozostałych do zrealizowania prac w budynku szkoły pozostało m.in. wybudowanie nowej klatki schodowej, wykonanie instalacji elektrycznej oraz zaadaptowanie na klasy nieużytkowanych do tej pory poddaszy budynku. Zaplanowano, iż prace w szkole muszą zostać zakończone do czerwca 2019 r.
Wspólnym elementem szkoły oraz przedszkola jest kotłownia zlokalizowana w budynku przedszkola, której termin zakończenia wraz z jej uruchomieniem wyznaczono do dnia 15 sierpnia 2019 r.
Termin zakończenia budowy nowego przedszkola w Nowym Chechle został wyznaczony do dnia 31 marca 2020 r.
Otwarcie ofert  złożonych przez potencjalnych wykonawców ma nastąpić najwcześniej 25 stycznia 2019 r. Termin może się przedłużyć ze względu na ewentualne pytania złożone przez oferentów.
Pierwotny termin zakończenia inwestycji zgodnie z umową o dofinansowanie upływał 31.08.2019 r., jednakże po odstąpieniu od umowy z dotychczasowym wykonawcą niemożliwe byłoby zrealizowanie pełnego zakresu zadania w tym terminie.
Dzięki przychylności Zarządu Województwa Ślaskiego termin zakończenia projektu został wydłużony do 2020 roku.

19.10.2018 piątek

   11 października 2018 r. została podpisana umowa na kompleksowy remont dachu szkoły podstawowej w Nowym Chechle.  Prace rozpoczęły się 16 października, a zgodnie z umową pokrycie dachowe będzie gotowe najpóźniej 20 grudnia 2018 r.

28.09.2018 piątek

   Wyłoniono wykonawcę na realizację zamówienia pn. "Przewóz uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Nowym Chechle do Pałacu Kawalera w Świerklańcu". Zgodnie z umową wykonawca zamówienia (firma Nowak Trasport ze Świerklańca) będzie przewozić uczniów do Pałacu Kawalera od 01.10.2018r. do 08.02.2019 r.

 

22.09.2018 sobota

   W związku z ostrzeżeniami dotyczącymi załamania pogody, podjęto działania interwencyjne mające na celu zabezpieczenie budynku szkoły podstawowej w Nowym Chechle przed negatywnymi skutkami warunków atmosferycznych. Dzięki pomocy Starosty Powiatu Tarnogórskiego Krystyny Kosmali, gmina Świerklaniec bezpłatnie wypożyczyła specjalne plandeki zabezpieczające. Druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Świerklaniec wzmocnili zabezpieczenie dachu budynku szkoły, dzięki czemu nie wystąpiły kolejne szkody.
   Równolegle trwają prace związane z inwentaryzacją budynku szkoły podstawowej, które zostaną ukończone do końca września 2018 r. Umożliwi to rozpoczęcie prac związanych z remontem dachu szkoły.

12.09.2018 środa

   W związku z pojawieniem się wielu sprzecznych informacji w mediach oraz na portalach społecznościowych informujemy, że konieczne było wyznaczenie zastępczego budynku dydaktycznego, ze względu na przedłużające się prace remontowe w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Nowym Chechle.
   Wydłużenie remontu oraz przeniesienie szkoły jest spowodowane zawirowaniami, jakie wystąpiły na placu budowy. Z uwagi na fakt, iż wykonawca nie realizował prac, tak jak było to zaplanowane, szkoła została zalana podczas lipcowych ulew. Pomimo wezwań wystosowanych przez gminę Świerklaniec wykonawca nie wywiązał się z umowy oddania inwestycji na czas, czyli przed rozpoczęciem roku szkolnego.
   Aby dzieci miały jak najlepsze warunki do nauki oraz mogły rozpocząć nowy rok szkolny wraz z innymi rówieśnikami, podjęto decyzję, że od 03.09.2018 r. do czasu zakończenia remontu siedzibą szkoły będzie Pałac Kawalera w Świerklańcu.
   Początkowo ze strony Urzędu Gminy Świerklaniec padła propozycja przeniesienia uczniów do budynku szkoły w Piekarach Śląskich, ale na drodze dla tego rozwiązania stanęła kwestia odległości i dojazdów dzieci. Po konsultacji z rodzicami uczniów, pojawił się wariant organizacji roku szkolnego w Pałacu Kawalera. Gmina Świerklaniec wywiązała się z obietnicy danej Rodzicom i po uzyskaniu aprobaty stosownych instytucji, Pałac Kawalera został tymczasową siedzibą szkoły.
   Z uwagi na zaistniałą trudną sytuację, gmina Świerklaniec dołożyła wszelkich starań, aby dzieci uczyły się w komfortowych oraz bezpiecznych warunkach, a także miały zapewniony bezpłatny transport do szkoły. Dzieci są dowożone z Nowego Chechła do Świerklańca specjalnie dla Nich przeznaczonym autobusem. Oprócz tego istnieje możliwość bezpłatnego dojazdu na trasie Nowe Chechło – Świerklaniec Park, autobusami komunikacji publicznej MZKP. Dzieci muszą mieć wtedy ze sobą ważną kartę ŚKUP lub legitymację szkolną.
   O dalszych rozwoju sytuacji będziemy Państwa informować w kolejnych komunikatach.PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czego dotyczy inwestycja?
Budowy przedszkola w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec, a w ramach przetargu miały zostać zrealizowane dodatkowe prace w budynku szkoły podstawowej.

Dlaczego został rozebrany dach szkoły?
Dach został rozebrany, ponieważ nie był praktycznie remontowany od kilkudziesięciu lat i wymagał gruntownej naprawy. Zdjęcie starych dachówek miało pozwolić na ocenę stanu konstrukcji dachu i ustaleniu jakie elementy mają być wymienione czy naprawione. W ramach remontu będą wymienione krokwie, dachówki i obróbki blacharskie.

Co jeszcze będzie remontowane w budynku szkolnym?
W budynku zostanie wymieniona instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja elektryczna. Na poddaszu budynku szkoły zostaną zaadaptowane nowe pomieszczenia dla uczniów. Wybudowane będą też nowe toalety i sanitariaty.

Jakie są dalsze plany i decyzje odnośnie Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Nowym Chechle?
Firma inżynierska nadzorująca budowę z ramienia gminy, rozpocznie za kilka dni szczegółową inwentaryzację zrealizowanych prac. Potrwa ona dwa do trzech tygodni. Wykonawca jest w tym czasie zobowiązany do zabezpieczenia wykonanych już robót i placu budowy, aż do jego przekazania z powrotem Gminie Świerklaniec. Po powrotnym przejęciu terenu budowy przez Gminę Świerklaniec, zostanie wyłoniony podmiot, który zabezpieczy budynek szkoły, poprzez kompletne wykonanie dachu. Ze względu na stopień skomplikowania inwestycji oraz występowanie elementów wspólnych (należących zarówno do przedszkola jak i szkoły) zostanie ogłoszony przetarg na realizację dokończenia niezrealizowanej części projektu.

Obecny wygląd wnętrza szkoły:

 

 

Szkoła w Nowym Chechle po zalaniu: